Kan man bli høy på heroin om det er 12 timer eller mer siden man tok 8mg subuxone?

Mann, 28 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Suboxone består av nalokson og buprenorfin. Nalokson blokkerer helt for opiater som morfin og heroin. Det tar ca et par døgn etter inntak av Suboxone før heroin virker igjen. Nøyaktig hvor lang tid det tar er avhengig av mengde og hvor lenge du har brukt det. Så nei, du vil ikke bli høy på heroin etter 12 timer.