Er 90 mg med ritalin farlig vist det er en jente som veger 40kg å ikke har diagnosen ADHD?

Kvinne, 15 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Ritalin er et narkotisk preparat som ikke skal brukes utenfor sine indikasjoner (ADHD) eller uten foreskrivelse og oppfølging fra behandlende lege. En person uten diagnosen ADHD vil reagere annerledes på preparatet enn en som har diagnosen. Det frarådes altså sterkt å ta Ritalin uten foreskrivelse og oppfølging fra behandlende lege.

90 mg Ritalin er en stor dose. Vi i Rustelefonen er ikke helsepersonell, men felleskatalogen skriver bl.a. følgende om Ritalin og overdosering:

Akutt overdose, som i hovedsak skyldes overstimulering av det sentrale og sympatiske nervesystem, kan føre til oppkast, agitasjon, tremor, hyperrefleksi, muskelrykninger, konvulsjoner (kan være etterfulgt av koma), eufori, forvirring, hallusinasjoner, delirium, svetting, flushing, hodepine, hyperpyreksi, takykardi, palpitasjoner, hjertearytmierhypertensjonmydriasis, tørre slimhinner og rabdomyolyse.