Hva skjer viss man tar for mye retalin

Kvinne, 33 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Felleskatalogen skriver bl.a. følgende om Ritalin og overdosering:

Akutt overdose, som i hovedsak skyldes overstimulering av det sentrale og sympatiske nervesystem, kan føre til oppkast, agitasjon, tremor, hyperrefleksi, muskelrykninger, konvulsjoner (kan være etterfulgt av koma), eufori, forvirring, hallusinasjoner, delirium, svetting, flushing, hodepine, hyperpyreksi, takykardi, palpitasjoner, hjertearytmier, hypertensjon, mydriasis og tørre slimhinner.