Etter en gastic bypass der jeg ikke kunne spise mat uten dumping. Jeg ble syk hver gang det ble snakknom mat. Kunne ikke gå ut å spise. Da kunne jeg heller kose meg med vin. Nå har jeg hatt for høye peth verdier. Den første var høy, nr to hadde gått betraktelig ned,. Men så økte de noe igjen på tredje prøve. Uten at drikkingen hadde økt,heller det motsatte,reduksjon. Nå har jeg fått førerkortet beslaglagt. Problemet etter operasjonen fortalte jeg legen min. Det angrer jeg veldig på. Og at jeg frivillig tok peth prøve. Jeg hadde ingenting å skjule. Jeg har kun utsatt meg selv for alkoholen. Har voksne barn, og er heller ikke i noen jobb, så kjører ikke ut om morgene på jobb. Er det noen studier som viser en påvirkning av peth prøver etter en sånn operasjon? Og er det muligheter for å få førerkortet tilbake før 6 mnd?

Kvinne, 60 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Fordi legen har vurdert alkoholforbuket ditt som for høyt oppfyller du ikke helsekravet til førerkort, og det ble derfor beslaglagt.  Helsekravet er ikke oppfylt igjen før etter seks måneder der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket. Det er altså ikke sikkert at det er nok at du har redusert alkoholbruken din, dette og mer om PEthprøver finner du mer informasjon om her.

Du kan lese regelverket i Førerkortveilederen til helsekrav.

Det skal nok en del å få førerkortet tilbake før 6 mnd., men umulig er det neppe. Vi kan vanskelig vurdere sjansene for dette, men dersom du skal få det til, er det viktig å få legen med seg på laget. Dersom du kan argumentere for din sak i tillegg til å dokumentere synkende Peth-verdier, kan det hende legen vil gi sin anbefaling.

Vi kjenner ikke til studier som viser at slike operasjoner påvirker Peth-verdier.