Stilte et spørsmål ang PF og Norspan som eg fekk eit godt svar på. Men de gjorde oppmerksom på at Norspan er meget vanskeleg å slutte med om det er brukt over tid. Kor lenge er det då snakk om? Er det verre å slutte med det enn andre opiat, og i tilfelle kvifor? Eg skal i tilfelle eg starter med det bruke laveste dose, 5 mg. Den dosen er ikkje mulig å trappe ned sidan en ikkje kan dele plasteret.

Kvinne, 50 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Hvor lang tid det er snakk om før Norspan (og lignende preparater) blir vanskelig å slutte med, kan variere ganske mye fra person til person. Men i mange tilfeller vil man oppleve abstinensplager ved seponering etter kun noen uker/måneders bruk – mens andre kan bruke dette i flere år, uten nødvendigvis å oppleve så sterke abstinensplager ved seponering. Uansett er nedtrapping tilrådelig, og her anbefaler vi at du snakker med legen din dersom du ønsker en nedtrappingsplan etter endt behandling. Hvis du klarer å holde deg til den laveste dosen, vil sannsynligvis også avhengighetsgraden og abstinensgraden være forholdsvis lav, særlig dersom behandlingen går over et avgrenset tidsrom. Dersom du likevel skulle oppleve abstinensplager, er det viktig å huske at disse vil være forbigående. Dette gjelder både for Norspan/buprenorfin og øvrige opiater/opioider. Hva som vil være vanskeligst å slutte med er vanskelig for oss å fastslå sikkert – her har vi hørt en del motstridende rapporter fra ulike brukere. Dette er med andre ord ganske individuelt.