Det drikkes mye «suppe» på KOS, hva inneholder suppe?

Kvinne, 50 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi kjenner ikke til dette uttrykket. I og med at du skriver «narkotika» i overskriften, og sier at det drikkes, kan det hende det er snakk om GHB. Av narkotiske stoffer er GHB det som er mest vanlig å drikke. Men, dette er kun ren gjetning fra vår side.