Hypotetisk spørsmål: en mann har blitt utsatt for en bilulykke kjører ikke ruset. Han spiste brownies han ble tilbudt til kaffen kvelden før, ble uvel etter en stund og gikk hjem. Hvis det var noe ulovlig i kaka jeg fikk, vet ikke, men hva er eventuelt inndragelsen .

Kvinne, 53 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Hvor lenge førerkortet blir inndratt kommer an på hvorfor førerkortet ble inndratt.

Du sier at denne personen ikke kjørte i ruset tilstand, men samtidig at han muligens har spist brownies med det vi går utifra er cannabis. Først og fremst vil vi da påpeke at det godt kan tenkes at personen da var over straffbarhetsgrensen på 0,2 dagen etter. Var han det, og ble tatt for det, blir straffen utmålt etter hvor påvirket han var og omstendinghetene rundt. Feks. kan det at han var involvert i en ulykke være skjerpende omstendigheter.  Er dette tilfelle må han kontakte politiet for informasjon om hvor lenge førerkortet er inndratt for, da dette vil variere fra sak til sak.

Ble han tatt for bruk av cannabis, men ikke for å kjøre i påvirket tilstand, vil det nok være snakk om at han ikke oppfyller helsekravet til førerkort. Det vanligste i slike saker er at førerkortet blir inndratt for 6 mnd. Helsekravet vil igjen være oppfylt etter seks måneders rusfrihet dokumentert ved egnede prøver. Du kan lese mer om disse reglene i Førerkortveilederen.