har gått opp i dosering på imovane uten å snakke me legen om dette i forbindelse ang førerrett på bil.blitt stoppet av politiet og fratatt sertifikat,erkjent og ha intatt 2 stk 7,5 mg imovane 11til 12 timer før kjøring fant sted.hvilke følger får dette.

Mann, 52 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

For at helsekravet for førerkort skal være oppfylt kan du ta maks 7,5 mg. Imovane i døgnet og du må vente minst 8 timer etter inntak før du kan kjøre. Fordi du tok to tabletter på 7,5 mg. hadde du ikke lov å kjøre, og ble derfor fratatt sertifikatet. Du kan også straffes med bot, jf. vegtrafikkloven § 22. Størrelsen på boten avhenger av hvor påvirket du var.

Når helsekrav igjen vurderes oppfylt, skal gyldig helseattest legges fram for politiet. Politiet vil da normalt oversende helseattesten til trafikkstasjonen som kan skrive ut nytt førerkort. Hvis du ikke har fått informasjon om sperrefrist kan du kontakte politiet for å få vite når du kan søke om å få tilbake førerkortet.