Hva er forskjell på metamina og attentin?

Kvinne, 38 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Både Metamina og Attentin inneholder samme virkestoff; deksamfetamin. Men disse har likevel forskjell navn ettersom de lages av ulike produsenter, og per dags dato er det kun Attentin som er godkjent og registrert som et legemiddel i Norge, mens en lege må søke godkjenningsfritak for å skrive ut Metamina. Dette handler neppe om medisinenes egenskaper i seg selv, men snarere om hvilken produsent som har «fått fotfeste» i Norge. Utover dette er det noen forskjeller i tilsetningsstoffene mellom disse to, som vil påvirke f.eks. hvordan tablettene smaker, hvordan de tas opp i systemet og lignende, men det primære virkestoffet er altså identisk for disse to.