Hei, jeg har en flott type som jeg er veldig glad i. Men det er et problem, det er at han røyker hasj. Han røyker ikke ofte, det skal han ha, men jeg liker det ikke. Jeg har spurt han flere ganger om han kan slutte, men han nekter fordi ( dette han seier) ;
1. Han røyker sjeldent
2. Han seier det er som å ta en øl med en kompis
3. Det er ikke noe skadelig for han siden han røyker så sjeldent
4. Det er kanskje ulovlig nå, men han syns det er så bullshit siden alkohol er værre, og at staten kommer til å godskjenne det snart, så han syns han ikke gjør noe ulovlig.
Så mitt spørsmål er da, er det virkelig sant som han seier? Er det greit å røyke siden han gjør det kanskje 4-5 ganger i måneden? Er det virkelig ikke så skadelig?

Kvinne, 25 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Så mitt spørsmål er da, er det virkelig sant som han seier? Er det greit å røyke siden han gjør det kanskje 4-5 ganger i måneden? Er det virkelig ikke så skadelig? (Pluss dine spørsmål 1-3)

Hva som er «greit» og ikke greit, varierer etter hvilke «moralske koordinater» vi lever etter. For noen er det helt greit at partneren røyker cannabis i bøtter og spann, for andre er det ikke greit å i det hele tatt vurdere å prøve det. Det finnes ikke noen fasit på hva som er greit. Det kan hende det vil være nyttig for deg å tenke gjennom hvor du mener grensen bør gå, hvor mye er for mye og hvor ofte er for ofte?

Er det skadelig å røyke cannabis 4-5 ganger i måneden? Nei, ikke nødvendigvis. Dersom kjæresten din røyker – la si – en gang i uka, og ikke har noen andre somatiske eller psykiske helseproblemer, og heller ikke bruker andre rusmidler, da er ikke dette omfanget nødvendigvis veldig skadelig. Det som kan være skadelig, er om han bruker andre rusmidler (inkludert alkohol hyppig og i stort omfang), og dersom bruken eskalerer, hvis det blir mer og mer. NB: Vi har tatt utgangspunkt i i) at han er ærlig og ikke bruker mer enn det han sier ii) at han ikke bruker andre rusmidler, og iii) de rent helsemessige aspekter, ikke moralske og ikke juridiske.  Vi vil likevel anbefale deg og kjæresten din å lese gjennom virkningene og bivirkningene av cannabis på våre sider.

Til spørsmål 4. Vel, hva politikerne gjør kan vi ikke svare for. Realiteten er at cannabis per i dag er forbudt å bruke. Hva som skjer i fremtiden, er vanskelig å si. Om alkohol er mer skadleig enn cannabis, er et mye diskutert spørsmål. Heller ikke her er det noen fasit. Det kommer an på omfang og hyppighet, brukerens disposisjoner hva gjelder skader osv. Ser man på det fra et rent helseperspektiv, er det åpenbart at alkohol skaper mye større skade i samfunnet enn cannabis. På individnivå er det stor variasjon, men en skal ikke legge skjul på at de som bruker cannabis har større forekomst av psykiske plager enn de som ikke gjør det. Hva som er årsaken til det, er vanskelig å si. Får man psykiske plager av cannabis, eller er det slik at de som allerede har psykiske plager oftere tyr til cannabis (og andre rusmidler)?

Det som bør være viktig for dere, er ikke hva som objektiv sett er mest farlig, men hvordan dere vil ha det i forholdet. Det er veldig fint at dere klarer å snakke om dette. Mange klarer ikke det – det blir bare krangel og påstand mot påstand. Neste gang dette temaet kommer på banen, prøv å få til en enda mer konkret samtale om det. Kan dere sammen bli enige om en grense? Hva tenker du bør være grensen, og hva synes han?

Andre viktige forhold

Du sier i begynnelsen at du har spurt om han kan slutte. Som du har merket, det førte ikke frem. Det kan hende du kan få mer ut av å be ham om å tenke gjennom hvilke ulike risiko han løper ved å bruke cannabis, snakke om hvor dine grenser går, snakke om en ev. fremtid – kort sagt få han selv til å tenke på om bruk av cannabis er verdt risikoen.