Hei.jeg tok akkurat en alere narkotikatest for hjemmebruk. Det står at den er negativ uansett hvor svak streken er, men det er såvidt det er antydning til strek og strekene på de andre rusmidlene var veldig mye sterkere. Er den negativ eller burde jeg ustette urinprøven hos legen til mandag? Og om den er negativ, hvorfor er strekene på de andre tusmidlene så mye sterkere?Røyka forrige onsdag+torsdag så er veldig i tvil..

Kvinne, 30 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Så lenge det er antydning til strek skal testen tolkes negativt (som står i pakningsvedlegget).

Nettopp denne problemstillingen kommer ofte opp ved bruk av hurtigtester. Dette er fordi slike tester må tolkes (du får f.eks. ikke et tall som angir mengde i urinen slik du kan få på et laboratorium osv). Som du selv erfarer, må du se på streken og tolke: «er det der egentlig en strek? Hvor sterk må den være for å telle som en strek?» osv. Det er ikke uvanlig at det oppstår grensetilfeller der ulike personer tolker resultatene forskjellig.

Det blir vanskelig for oss å si noe om hvor sannsynlig det er for at en urinprøve hos legen din vil være positivt/negativt. Hvis du ønsker et mer utfyllende svar kan du gjerne sende inn et nytt spørsmål med flere opplysninger.