Hei, hvor mye vil cannabis bruk påvirke det å skulle bli gravid? Jeg mener det har ingen ting å si, men noen andre sier motsatt så tenkte å høre for å få et konkret svar på det

Mann, 21 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Spørsmålet ditt er omfattende for det foreligger ikke veldig mye forskning på feletet. Om og akkurat hvor mye cannabis vil påvirke det å skulle bli gravid er derfor vanskelig å si. Vi kjenner heller ikke til noen forskning som gir eksakte tall på dette. Det finnes imidlertid undersøkelser som viser at cannabisrøyking kan forstyrre hormonbalansen hos både kvinner og menn. For kvinner ligger hovedproblemet med cannabis og graviditet i at THC (det viktigste virkestoffet i cannabis) kan påvirke transporten av det befruktede egget i eggleder. Faren i slike tilfeller er svangerskap utenfor livmor, men risikoen for dette er liten så vidt vi kjenner til.

I forhold til spermkvalitet kan vi forklare litt nærmere hvordan den kan påvirkes av cannabis. Nerveceller overfører impulser mellom hverandre ved hjelp av kjemiske signalstoff. Disse skilles ut fra den ene cellen og binder seg til mottakssteder – reseptorer – på den andre. Når signalstoff binder seg til en reseptor, startes en nerveimpuls i den andre cellen. En gruppe signalstoff kalles anandamider. Cannabis inneholder stoffer som er svært like disse anandamidene. Cannabisstoffene kan derfor binde seg til de samme reseptorene, men de stimulerer ikke cellen på samme måten. I stedet blokkerer de reseptorene så anandamidene ikke slipper til for å gjøre virkningen sin. Nå viser det seg at også sædceller har reseptorer for anandamider.

Påvirkning av anandamider på sædcellene bedrer svømmeegenskapene, hjelper sædcellen å feste seg til overflaten av en eggcelle, og stimulerer utskillingen av et eggehvitestoff som er nødvendig for at sædcellen skal trenge inn i egget. Dersom det er cannabis tilstede, binder cannabisstoffene seg til disse reseptorene i stedet og blokkerer for anandamidvirkningen. Det er dette som er faren for sædcellene, og som kan føre til dårligere befruktningsevne.

Du kan lese mer om dette hos NHI hvor de refererer til «Human reproduction» –  en stor studie om ulike faktorer som påvirker menns fertilitet.  Hele studien kan du laste ned her.

Både for menn og kvinner vil imidlertid hormonbalansen stabilisere seg etter avsluttet bruk.  Det er også veldig mange andre faktorer som kan påvirke fertilitet, og er dette aktuelt for deg kan du kontakte lege/helsevesen for en sjekk.