Jeg har fått utskrive Paralgin Forte over lang tid av min fastlege. Dose 1-3 tabl PR dag, pluss tilsvarande med Paracet. No har eg høyrt at når kroppen har tilpassa seg bruken av Paralgin Forte/ Paracet 500 mg, så kan ein køyre bil lovleg utan å ta omsyn utan å ta omsyn til 8-timers regelen. Er dette rett.

Mann, 73 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Reglene som kommer til anvendelse her gjelder bruk av opioider ved kronisk (langvarig) smertebehandling (helsekrav til førerkort). Generelle regler er:

Helsekrav oppfylt dersom

Dette betyr at dersom du ikke har tatt mer enn angitt dose, kan du kjøre. Det vil nok være lurt å få dette bekreftet av foreskrivende lege, og ev. be om et skriv du kan ha liggende i bilen som bekrefer at du fyller kravene. Les mer – ev. sammen med legen – på sidene til Helsedirektoratet.