hei, er det farlig eller dødelig å drikke store mengder sterk alkohol! og ta ibux eller paraset eller allergi medisinerer samtidig?

Kvinne, 19 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Å drikke store mengder alkohol kan alltid innebære risiko for skader, i verste fall med døden til følge. Risikoen for skader øker dersom man blander alkoholen med legemidler.

Dersom du eller noen du kjenner vurderer å drikke mye alkohol samtidig med inntak av nevnte legemidler vil vi på det sterkeste fraråde dette da faren for skader absolutt er reell. Eksempler på skader kan være skade på hjernen grunnet oksygenmangel ved bevisstløshet eller leverskader grunnet overbelastning av lever.