Eg lurer på kor mange mg xanor blandet med alkohol kan være en dødelig dose te en kvinne med høy tolaranse te rus på ca 60kg?

Kvinne, 24 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi gir ikke denne typen brukerveiledning. Vi ville uansett ikke kunne gi noe fasitsvar på dette, da toksiske doser vil variere fordi mange faktorer spiller inn. Er du usikker på om du har fått i deg en toksisk dose kan du ringe Giftinformasjonen 22 59 13 00.