Hvis man har drukket 7 – 0,5l øl mandag og samme mengde tirsdag og tar en peth prøve på fredag,vil da verdiene bli for høye til å kalles et moderat forbruk?

Mann, 40 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Det er en god sjanse for at dette inntaket vil resultere i forholdsvis høye verdier på en PEth-prøve, ja. Vi har dessverre ikke teknisk kompetanse til å gi et mer detaljert svar enn som så – her vil det uansett også være snakk om noe individuell variasjon. Vi anbefaler at du leser om PEth-prøver på Fürst og St. Olavs hospital sine hjemmesider.