Hvor kan jeg få hjelp?

Mann, 35 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi antar at du lurer på hvordan du kan få hjelp til å få bedre kontroll på/slutte med din bruk av Rivotril. I denne artikkelen på vår hjemmeside kan du lese mer om hvordan du kan komme i kontakt med hjelpeapparatet.  Send gjerne inn et nytt spørsmål om det ikke var dette du lurte på.