Regnes drikke med over 80% alkohol som narkotika?

Mann, 12 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Nei, alkoholvarer, selv de sterke, klassifiseres ikke som narkotika i Norge. Men dette er likevel forbudt i henhold til Alkoholloven, som forbyr salg, skjenking, omsetning, produksjon og innførsel av drikkevarer som inneholder mer enn 60 % alkohol (se § 1-3 og 8-13). Det kan riktignok gjøres enkelte unntak i spesielle tilfeller.