Hei, jeg tar urinprøver og siste prøve visste positiv på virkestoffet oksazepam enda det er nøyaktig 6 måneder siden jeg fikk ett brett med 20 sobril tabletter fra legen min, hvordan er dette mulig..??

Kvinne, 53 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

På en vanlig screening (urinprøve) slår benzodiazepiner ut som gruppe. Det betyr at man kan se at det er inntatt et benzodiazepin, men ikke hvilket. Dersom man bruker mer spesifikke analysemetoder kan man se hvilket benzodiazepin det er snakk om.

Oksazepam kan bare påvises i urin  1-5 dager etter inntak, så du kan ikke slå ut positivt på grunn av bruk for 6 mnd. siden. Hvis det er slik at du ikke har inntatt Sobril ( eller andre benzodiasepiner om du tok en screening) uka før urinprøven er det vanskelig for oss å si noe årsaken til positivt resultat. Det er mulig at du har fått et falskt positivt analyseresultat. Dersom du mistenker dette kan du ta det opp med legen din.