Hei, jeg har kommet utfor en uheldig sak med oppfølging av peth verdier i en omsorgssak med barnevernet. Jeg hadde noen høye verdier og gjentok prøvene, den siste prøven hadde jeg ikke drukket alkohol på 20 dager men Peth prøve ble anslått til 0,40 ? hvor det ved null alkohol eller moderat burde vist mindre enn 0,03 – 0,30. Hva er årsaken til dette ?

Kvinne, 41 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi har dessverre ikke teknisk kompetanse til å gi deg et detaljert svar på dette – men generelt vil PEth-prøver kunne avdekke alkoholbruk så lenge som 4-6 uker bakover i tid, noe som betyr at det er fullt mulig å påvise et alkoholinntak som fant sted 20 dager tilbake i tid. Eller, sagt på en annen måte, det er fullt mulig at det tar mer enn 20 dager før nivåene synker til et punkt tilsvarende null alkoholforbruk. Påvisningstider vil riktignok kunne variere noe fra person til person. Vi anbefaler at du leser mer om PEth-prøver på Fürst og St. Olavs hospital sine hjemmesider.