Hei. Jeg skal trappe ned på Ketogan, har tatt 1-2tbl hver dag sånn ca over 6mnd. Legen har foreslått at jeg kutter ned til 1 tbl annenhver dag i 1 uke, deretter 1 tbl hver 3. dag i 1 uke, deretter 1 tbl i 1-2 uker. Vil ikke dette gjøre at jeg «rykker tilbake til start» de dagene jeg tar Ketogan? Finnes det ikke en annen måte å gjøre dette på?

Kvinne, 35 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Generelt har vi ikke anledning til å gå inn i medisinske spørsmål, de er utenfor vårt kompetanseområde. Slik vi oppfatter det du skriver har legen din god greie på dette og du bør derfor rådføre deg med vedkommende.

Hva vi likevel kan si, er at det stemmer at kroppen vil miste sin toleranse for opiater/opioider ganske raskt – selv om dette gjerne tar noe lengre tid enn 2-3 dager uten bruk. Dersom du på slutten av nedtrappingsplanen tar én tablett per uke vil du ikke «rykke tilbake til start» – snarere venner du kroppen gradvis av med dette legemiddelet, noe som jo er viktig når du skal slutte helt.