Heroin kan påvises i urin inntil 1/2 døgn etter inntak. Hva er vitsen med å ta urinprøve to ganger i uken da? Eller er det slik at heroinen blir omdannet til kodein og morfin som jeg har lest ett sted? Og dermed kan det vises på opiater på urinprøven lenger?

Kvinne, 62 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Viser til chat. Her er lenker du kan benytte deg av videre:

I de aller fleste tilfeller er det tilstrekkelig å ta prøver to ganger i uka. De fleste stoffer påvises omlag 2-3 dager eller mer, og dermed vil et rusbruk raskt avdekkes. Dersom brukeren prøver å ta rusmiddel én gang eller to rett etter hver prøve, for å lure unna prøvene, vil dette ganske raskt bli oppdaget. Ikke minst når det gjelder et stoff som heroin, er det ganske utenkelig at et menneske skal klare å styre bruken på en slik måte. Det er riktig at dette vil omdannes til kodein og morfin, som har lengre påvisningstid enn heroin i seg selv.

Har sønnen din problemer med heroin, og det har pågått en stund, vil ha trolig ha behov for en mer omfattende behandling enn det som tilbys på en poliklinikk. Skal han i poliklinisk behandling, må han være interessert og i stand til å benytte seg av den hjelpen. Han må være ærlig, ha en dagsrutine/plan for hva han skal gjøre, kutte ut rusvenner/nettverk osv.

Det er veldig lett å henge seg opp i å skulle avdekke et rusbruk. Spørsmålet er, hjelper det egentlig noen å skulle avdekke bruken dersom sønnen din egentlig ikke er klar for, eller makter, å legge betingelsene til rette for å endre seg? Hva skal man gjøre dersom prøvene er positive?

Det er viktig at han selv blir prosjektansvarlig for sitt eget liv og sin endring. Han vil jo ikke bli bedre skikket til å ta tak i problemet sitt ved å bli testet mer eller mindre hver dag. For dere som er pårørende og familie, kan det være mer nyttig å bruke krefter på noe annet enn å avdekke hans rusbruk. Det kommer uansett for dagen dersom han fortsetter å bruke. Det er mer nyttig for familien å bruke tid på spørsmålet om hvordan dere skal leve med en i familien som sliter med rus.