Hei, mitt spørsmål er: Hva betegnes som «drikke for mye» ifølge «normen»? F.eks vil det og ha 1 6-pk gjennomsnittlig pr. dag i 1 måned og stor sannsynlighet 4 6-pk hver helg være overforbruk

Mann, 29 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) betegnes det som et «storforbruk» dersom en mann drikker mer enn 21 enheter per uke, og en kvinne drikker mer enn 14 enheter per uke. En standard alkoholenhet vil i denne sammenhengen tilsvare f.eks. en 0,33 l. øl (á 4,7 %), et glass 12 cl. vin (á 12-13 %), eller 4 cl. brennevin (á 40 %); det vil si, 12-15 gram ren alkohol. Dersom man overstiger denne grensen, anses man gjerne for å være i risikogruppen for å utvikle helseskader som følge av alkoholbruken – selv om dette også kan skje ved lavere forbruk enn som så. Det er tross alt mange andre faktorer som spiller inn, som f.eks. generell helsetilstand, livssituasjon, øvrig kosthold og så videre. Generelt vil også «helgefylla» kunne volde større helseskade sammenlignet med å fordele den samme mengden alkohol utover uka.

Merk at dette riktignok bare er et tall. Hva som er «normen», kommer an på hvem du spør, og hva slags miljø man befinner seg i. Ulike miljøer har ulik drikkekultur, og ulik oppfatning av hva som er normalt og akseptabelt. Hvis du ser på rapporten Rusmidler i Norge 2016, vil du finne en veiledende statistikk som kartlegger nordmenns drikkevaner (kap. 2.7.2).

Dersom spørsmålet ditt gjelder ditt eget forbruk, bør du også være bevisst på hvor mye du føler er for mye for deg – og ikke kun forholde deg til tallene fra WHO (eller andre). Kjenn på hvilke fordeler og ulemper du opplever ved ditt forbruk, og hvis du føler at du egentlig burde redusere forbruket, så er det også det du bør gå inn for. Du er velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat i åpningstidene dersom du ønsker en utdypende samtale om dette.