Hvordan finne renhetsgehalten på «Makka», eller amfetamin. Ikke crystal meth.!

Mann, 52 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi er kjent med, finnes det ingen gode/sikre metoder for å få dette gjort. I enkelte land har man muligheten til å få et rusmiddel analysert ved et medisinsk laboratorium, men per dags dato finnes ikke et slikt tilbud i Norge. Det finnes riktignok reagenstester som kan bestilles via nett, men vi kan ikke garantere for deres nøyaktighet. Vi er riktignok ikke kjent med at det finnes slike test kits for amfetamin og renhetsgrad spesifikt, men vi kjenner heller ikke hele markedet.