Er det fortsatt lov å kjøre bil om man har en viss mengde narkotiske midler i kroppen?

Kvinne, 61 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

I utgangspunktet er svaret på dette nei. Det er ikke lov å kjøre bil med narkotiske stoffer i kroppen.

Men det foreligger unntak fra reglene. Eksempler:

Det er to ulike regelsett som styrer dette. Det ene er Vegtrafikklovens regler om kjøring i ruspåvirket tilstand, det andre er helsekrav til førerkort, herunder regler om alkohol, legemidler, og andre rusgivende substanser.