Kan man ta overdose av å snorte heroin?

Kvinne, 27 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Ja, det kan man. Men risikoen for overdose regnes som betydelig redusert ved denne inntaksmåten, sammenlignet med injisering.