Kan jeg øvelseskjøre med en person som er i LAR? Bruker 8 mg. subexsone hver dag over ca. 6 mnd. Er fortsatt i en nedtrapping av dosen.
Han ble tatt for kjøring i påvirket narkorus for over 3 år siden. Mistet førerkortet for 2 år.

Mann, 57 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

I prinsippet kan du bare øvelseskjøre med en person som fyller helsekravene til førerkort. En som er i LAR fyller disse kravene når han har levert prøver som ikke inneholder annet enn buprenorfin (Suboxone) i 6 mnd. Dersom han ikke har gjort dette, fyller han strengt tatt ikke helsekravene, og du kan bli holdt ansvarlig dersom noe skulle inntreffe.

Dersom han skal ta førerkort på nytt, må han uansett begynne å levere prøver. Det kunne kanskje være en idé å sette igang med dette (be fastlege om rekvisisjon) og be om innsyn i prøvene.

Mer informasjon på Statens Vegvesen.

Mer om helsekrav for LAR-pasienter.