Jeg tar to imovane hver natt og er trøttheten dagen
Kan jeg trappe ned med en annen tablett ?….
Er i god form og vil gjerne starte svømme igjen

Mann, 86 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Viser til telefonsamtale med en av våre veiledere. Vi anbefaler at du snakker med legen som skriver ut medisinene dine omkring nedtrapping, og eventuell dosejustering eller medisinbytte.