hvilke av alle rusmidlene er det farligste å drive med?

Kvinne, 12 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig å gi et presist svar på det spørsmålet – dette kommer ikke bare an på stoffenes egenskaper i seg selv, men f.eks. også hvordan stoffet brukes, hvem som bruker det, hvor mye det brukes og lignende. I tillegg kan «farligst» bety ulike ting; farligst for kroppen? Farligst for psyken? Farlig med tanke på akutte skader, eller farlig med tanke på skader som følge av regelmessig bruk? Og så videre. Derfor finnes det altså mange mulige svar på spørsmålet.

Hvis man likevel skal trekke fram ett bestemt stoff, er det nok heroin (og sterkere opiater/opioider) mange vil regne som det farligste å drive med – delvis fordi det er svært vanedannende, delvis fordi det har en høy risiko for overdose, og delvis fordi regelmessig bruk ofte medfører en rekke typer problemer i livet (helse, økonomi, sosiale relasjoner o.l.).