hvor mange paraceter må en ta før det er dødsfarlig?

Kvinne, 16 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Vi i Rustelefonen gir ikke denne type veiledning. Vi vet ikke hvorfor du spør, men vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en akuttjeneste og at det kan ta et par dager før du får svar. Er du usikker på om du eller andre har tatt for mange paracet må du ringe til Giftinformasjonen( 22 59 13 00) eller AMK.  Trenger du noen å snakke med kan du ringe til Alarmtelefonen for barn og unge.