Er Subutex det samme som Espranor?

Mann, 54 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Subutex og Espranor har det samme virkestofet, nemlig  buprenorfin. I Norge skriver man normalt ikke ut Espranor, men det er mulig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Buprenorfinprodukter skal forøvrig ikke brukes om hverandre, og dosen fra ett buprenorfinprodukt kan skille seg fra andre buprenorfinprodukter.