hei hvorfor er det farlig med rus?

Mann, 19 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Rus kan være farlig fordi rusmidler har en lang rekke mulige bivirkninger. Det er ikke alle som opplever disse bivirkningene, men det er likevel fullt mulig at de kan skje. Noen av disse er mindre alvorlige, mens andre kan være svært alvorlige (som f.eks. koma, psykose, pustestans, død). I tillegg kan bruk av rusmidler føre til at koordinasjonen og dømmekraften svekkes, noe som igjen kan sette brukeren i potensielt farlige situasjoner, som f.eks. i trafikken.

Noen rusmidler kan være farlige ved engangsbruk – andre kan være farlige ved gjentatt bruk over tid. Det finnes mange ulike rusmidler, som igjen har veldig ulik virkning fra hverandre – vi anbefaler at du leser våre faktasider om rusmidler; der finner du informasjon om mulige bivirkninger og risikoer ved bruk av de enkelte stoffene.