Hei! jeg har et spørsmål angående spyttprøvene som brukes av politiet under en ruskontroll.
Det er mange som sier at THC kan spores i spytt opptil hele 10 dager etter inntak.
Så da lurer jeg på.
Si jeg har tatt en joint for 12-24 timer siden, blir stoppet, og spyttprøven viser positivt på cannabis (er jo per definisjon ikke ruset for rusen varer vel bare 1-4 timer), tar politiet bare med seg førerkortet da eller sjekker de mengde THC og kanskje de lar være å ta førerkortet? er jo tross alt ikke det at cannabis er et ulovlig stoff de skal sjekke på en ruskontroll, er edrueligheten som skal vurderes.
Og er mye forskjellige svar på hvor lenge THC kan spores i spyttet til en som røyket opptil 4-5 ganger i uken i noen mnd. hva sier fagpersonell?
På forhånd takk!

Mann, 25 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Det er mange som sier at THC kan spores i spytt opptil hele 10 dager etter inntak / Og er mye forskjellige svar på hvor lenge THC kan spores i spyttet til en som røyket opptil 4-5 ganger i uken i noen mnd. hva sier fagpersonell? Fagpersoner sier at THC kan påvises i spyttet omtrent fra 6 timer (enkeltinntak) inntil et døgn (daglig bruk).

Si jeg har tatt en joint for 12-24 timer siden, blir stoppet, og spyttprøven viser positivt på cannabis … Hvorvidt denne vil være positiv er usikkert. Dersom det er snakk om ett inntak, vil den ganske sikkert være negativ etter 12-24 timer. Bruker du daglig cannabis, kan den være positiv.

… tar politiet bare med seg førerkortet da eller sjekker de mengde THC og kanskje de lar være å ta førerkortet? Slår den ut, blir du tatt med på blodprøve. Da tar de med seg både deg og førerkortet. Slår den ikke ut, vil de vurdere din tilstand på stedet. Vurderer de at du ser påvirket ut, kan de ta deg med uansett. En blodprøve vil da vise mengde på prøvetidspunktet. Ut fra dette vil en sakkyndig vurdere hvilken mengde du trolig har inntatt, og på bakgrunn av dette, din påvirkningsgrad. Det er en straffbarhetsgrense for ulike stoffer, og er du over den vil du få en straffereaksjon alt etter hvor høy konsentrasjonen er. Mer om faste grenser (Lovdata).

Er jo tross alt ikke det at cannabis er et ulovlig stoff de skal sjekke på en ruskontroll, er edrueligheten som skal vurderes. Dette er forsåvidt riktig. Men ofte vil en bli straffet både for brudd på Vegtrafikkloven og brudd på Legemiddelloven (bruk av illegale stoffer).

Det er også viktig å skille mellom brudd på Vegtrafikkloven/kjøring i påvirket tilstand og helsekrav til førerkort. Dersom du kjører påvirket, er det edrueligheten som skal vurderes, og her har man både grenser (se lenke) og sakkyndig vurdering. Når det gjelder helsekrav til førerkort, er det ikke påvirkningsgraden der og da som vurderes, men din allmenne helsetilstand som følge av rusbruk. Les mer om helsekrav her (§§ 35 ff om rusbruk). Helsekrav til førerkort er det vanligvis fastlegen som vurderer (h*n er sakkyndig i dette spørsmålet).

Håper du ble litt klokere ev dette.