Hei, jeg lurte på hvorfor noen badtripper, hva skal man gjøre hvis det skjer?

Kvinne, 16 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Årsaken til at noen opplever «bad trip», kan være flere. Ved inntak av store doser, er sjansen større for at man har ubehagelige opplevelser. Derfor er det også større risiko for ubehageligheter ved spising av cannabis eller gjennom røyking på måter som gjør at man får i seg mye på kort tid (for eksempel ved bong). En annen årsak til at man kan få en ubehagelig opplevelse av cannabis, er stoffet i seg selv. Om cannabisen er veldig potent, det vil si inneholder mye THC – som er det viktigste rusgivende stoffet i cannabis, risikerer man å få i seg mye – som igjen øker sannsynligheten for å få en dårlig rus. Om stoffet i tillegg inneholder lav mengde CBD, øker dette risikoen for uheldig virkning enda mer. CBD demper nemlig de ubehagelige virkningene cannabis kan ha. En annen faktor kan være personlighet og omstendigheter. En person som har mye angst fra før eller som blir lett nervøs, kan tenkes å i større grad være utsatt for å få noia under hasjrusen. Hvor man er og hvem man er med når man er påvirket, kan også ha en del å si. Er man i omgivelser som virker utrygge eller med mennesker man ikke kjenner så godt, er det nærliggende å tro at det er større sjanse for å få en ubehagelig opplevelse. Å blande cannabis med andre rusmidler kan også øke sjansen for en dårlig opplevelse.

Generelle tips får å unngå ubehagelige opplevelser.