Hei. Hvorfor er det et slikt tabu for rusmisbrukere og gå over til nåler? Hvorfor er det noe de benekter i det lengste? Er det en terskel eller hva er årsaken?

Kvinne, 24 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette varierer nok veldig fra bruker til bruker. For noen er det tabu, for andre er det en naturlig forlengelse av avhengigheten. Et annet viktig poeng er også at hvorvidt noen omtaler sin spørytebruk som tabu, er veldig betinget av hvem de snakker med. Overfor noen kan det omtales som tabu, mens overfor andre i samme situasjon kan det nesten forherliges.

Når det er sagt, sprøytebruk er en terskel, ja. Og det er nok de fleste klar over når de tråkker over den terkselen. Ofte er jo spørytemisbrukere ansett for å være temmelig langt nede i det sosiale hierarki, og bruk av sprøyter er ofte sett på som et tegn på at personen har mistet all kontroll og gitt seg helt hen til nåla.