Jeg har fått et forelegg for hasjbruk. Jeg ønsker bare å betale boten, og for at ikke noe annet. Skal jeg krysse av på at jeg ikke godtar tap av førerrett/sperrefrist, inndragningskravet, eratatningskravet og rettigheter ?

Kvinne, 27 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Hvordan du skal fylle ut dette skjemaet er det nok best å spørre politiet om, men på generelt grunnlag kan vi si at du kun må krysse av på «godtar» dersom du godtar alle tingene som er nevnt. Ønsker du kun å akseptere deler av kravet vil vi oppfordre deg til å kontakte politiet å forklare dette.

Hvis du ønsker å klage på ileggelsen av kravet, er det påtalemyndigheten som må ta stilling til henvendelsen. Dersom du mener at politiet har begått saksbehandlingsfeil da de ga deg forelegget kan du kontakte påtalemyndigheten ved ditt lokale politikontor og forklare saken. Forøvrig kan vi nevne at dersom du har akseptert et  forelegg, kan du som hovedregel ikke angre på det å klage på forelegget.