Når er de mest fleinsopp

Mann, 58 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Sopp – uansett type – vokser i hovedsak fra sensommeren og utover høsten. Her kan det likevel være noe variasjon fra år til år, og fra sted til sted.