Er hasj lovlig å kjøpe/bruke i spania?

Mann, 43 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Både ja og nei – den juridiske statusen omkring cannabis i Spania befinner seg i en slags gråsone (ikke ulikt f.eks. Nederland). Kort sagt er cannabis avkriminalisert for personlig bruk, som betyr at salg er forbudt, men kjøp, besittelse og bruk er tillatt. Det er imidlertid ikke tillat å bruke cannabis i offentlige rom – dette kan medføre bøter, og du risikerer å få cannabisen konfiskert. Bruk er med andre ord kun tillatt på privat eiendom.

I 2015 ble også dyrking av cannabis avkriminalisert, noe som resulterte i en betydelig økning av «cannabis-klubber» over hele landet. Disse klubbene kan ha varierende profiler; noen er rettet mot rekreasjonsbrukere, mens andre kan være rettet mot spesifikke medisinske diagnoser. Disse klubbene er de eneste stedene hvor også salg av cannabis er tillatt, og for å kunne kjøpe cannabis via en slik klubb, må man 1) betale medlemsskapsavgift, 2) være over 21 år, og 3) være spansk statsborger.