Er det farlig å ta 3 paracet når jeg veier 58-60 kilo

Kvinne, 14 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

I pakningsvedlegget til Paracet finner du hvilken dosering som er anbefalt. Hvis du ikke har pakningsvedlegget kan du lese det her. Tar du 3 Paracet på en gang er det mer enn det som er anbefalt, men det er i utgangspunktet ikke spesielt farlig om du har gjort dette en gang. Hvis det er slik at du har tatt flere tabletter enn anbefalt fordi du har store smerter, eller av andre grunner ønsker å snakke med noen, kan du snakke med lege, helsesøster på skolen eller Helsestasjon for ungdom.