Har brukt ca 3 mg i ca 10 år, har dere en nedtrappingsplan til meg.

Mann, 64 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi har dessverre ikke anledning til å gi deg noen nedtrappingsplan – det blir et medisinsk spørsmål utenfor vårt fagområde. En slik plan vil uansett måtte ta hensyn til andre faktorer som vi ikke kjenner til, som f.eks. din generelle helsetilstand, eventuelle andre legemidler du bruker og lignende. Vi anbefaler derfor at du tar opp dette med legen som skriver ut medisinen eller LAR, som også vil kunne hjelpe deg med nedtrapping. Avrusningsklinikker tilbyr nedtrapping fra buprenorfin, og du kan snakke med legen din (eller LAR) om henvisning til dette.