Forskjellige måter og innta amfetamin. Utover dropp snorting og skyte? Det finnes vel hjelpemiddel som blir brukt?

Mann, 45 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det finnes sikkert uendelige ulike måter å bruke rusmidler på, også amfetamin. Vedlagt finner du en artikkel skrevet av Jørgen Bramness skrevet for Helsedirektoratet om ulike måter å bruke på, og ulik risiko forbundet med det. Håper det kan være til hjelp for deg.

Bruk av rusmidlerpå ulike måter –ulik risiko