Kan astma medisiner o.lign slik som efedrin seudoefedrin eventuelt adrenalin påvises som amfetamin i blodprøve? Jeg fikk påvist amfetamin i blodet, men har aldri rørt dette

Kvinne, 49 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Såvidt vi forstår kan pseudoefedrin og efedrin gi utslag på amfetamintest, ja. Du bør snarest be laboratoriet om en ny spesifisert analyse av blodet, slik at de kan avdekke hva som faktisk er inntatt. Snakk også med de som har rekvirert prøven og fortell om hva du har inntatt som kan gi falske positive.