Jeg har tatt 60mg Abilify. Er det farlig?

Kvinne, 17 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Abilify er generelt ikke ansett som spesielt overdosefarlig, med mindre det dreier seg om svært store mengder. Man bør likevel ikke overskride doser á 30 mg. per døgn (ref. Felleskatalogen). Dersom du føler at du ikke får tilstrekkelig effekt av dosen du egentlig står på, bør du ta opp dette med legen som skriver ut medisinen, og høre om muligheten for dosejustering, evt. medisinbytte.