Hei, en kjenning er blitt pålagt å levere urinprøve for cannabis og det er greit, men han har også fått beskjed om at hamn kan bli varslet om å levere urinprøve innen 24 timer. På grunn av hans arbeid blir dette umulig. Hvordan kan vi løse dette problemet?

Kvinne, 56 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Du skriver ikke hvem som har pålagt han å levere urinprøve, og hvorfor han har kommet i en slik situasjon. Er det vanskelig for han å etterkomme krav om urinprøve på så kort varsel bør han ta kontakt med rekvirenten, altså den instansen som krever prøver (legen, politiet, eller hvem det nå er), for å finne en løsning. En må jo kunne forvente at det ikke stilles urimelige krav til praktisk gjennomføring av prøvetaking. Dere bør også spørre Fylkesmannen hvordan en slik sak vanligvis gjennomføres.

Kommer de ikke til enighet, og kravet er for belastende for hans arbeidssituasjon, bør han vurdere å søke juridisk hjelp eller ta kontakt med pasient- og brukerombudet i Nordland.