Min datter på 14 år har siste tiden fått eldre venner, og har nå blitt tatt for å ruse seg på rivotril og andre ting. Det er disse eldre som gir henne tilgang på alt. Har involvert Bup og barnevern,men føler ikke dette er nok da dette må bli tatt tak i før tiden renner ut!:( hun lyver og rundlurer alle,og har også støtt ifra seg alle gjevnamdrende venner.. hun føler kun disse voksne «rusvennene» er «ekte», og vil ikke stoppe. Kan jeg få henne tvangsinnlagt noe sted der hun kan få hjelp med både rus og psykiske problemer? Hilsen utrolig bekymret alenemamma

Kvinne, 35 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi har forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for dere. Ungdom under 18 år som ruser seg blir som oftest tatt vare på av psykisk helsevern for barn og unge. Barnevernet kan også bistå i slike situasjoner. Du og barnet kan bli tilbudt samtaler, urinprøvekontrakt, og generell oppfølging. Du har altså gjort helt rikigt i å kontakte BUP og barnevernet.

Det er barneverntjenesten, legen eller NAV som kan søke ditt barn inn til behandling. Hvis du ikke synes at det som har blitt gjort til nå er nok , vil vi anbefale deg å ta dette opp med BUP og/eller barnevernet i første omgang.  Det er barneverntjenesten som vurderer om det er behov for tvangsinnleggelse. Tvangsinnleggelse av barn reguleres av Lov om barneverntjenester § 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke.