Hei! Er det stror forskjell i «virkningen» mellom 2 mg Xanor og 2 mg Rivotril?

Mann, 44 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Viser til samtale med en av våre veiledere.

Hei – disse kan oppleves til forveksling like, da begge regnes å være blant de sterkere medikamentene i gruppen benzodiazepiner – men enkelte forskjeller vil det også være. Den kanskje viktigste opplevde virkningen, er at Xanor hovedsakelig virker angstdempende, mens Rivotril hovedsakelig virker muskelavslappende. For øvrig kan det være nyttig for deg å sammenligne Felleskatalog-omtalen av Xanor og Rivotril, som er mer spesifikke i beskrivelsen av bruks- og virkemåtene.