Hei! jeg er en voksen dame som har hatt hjerneslag for 6 år siden. Jeg har en liten jobb og trener og har flere hobbier . Jeg har ingen psykiske problemer men jeg har store smerter i arm etter hjerneslaget med betennelser så kan ikke bruke smertestillende pga blodfortynnende medisiner. Jeg drikker 2 glass rødvin ca hver kveld for å slippe smerter og for å få sove. Er man alkoholiker-? jeg drikker aldri og sjelden mer enn det. Mvh meg

Kvinne, 53 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Det som avgjør i spørsmålet om alkoholavhengighet (alkoholisme er ikke et begrep vi bruker), er ikke bare mengden alkohol du bruker. Mengden alkohol bestemmer først og fremst om det er skadelig for din fysiske og mentale helse. Avhengighet er et mer omfattende spørsmål.

Mengden alkohol du bruker er ikke veldig stor (det finnes sikkert vinglass som rommer 1 liter, men vi antar du snakker om glass på maks 1,5 dl). Men den kan alikevel være litt i overkant når det gjelder helserisiko. Dette kan du ev sjekke ved å ta tester hos legen din, gjerne som et ledd i en allmenn helsesjekk.

Du spør om alkoholavhengighet. For det første er det problematisk å dele mennekser inn i «de som er alkoholavhengige» og » de andre». Det blir et kunstig skille. Mange mennesker har ulike problemer med alkohol i ulik grad og i forskjellige former. Å kategorisere dem som avhengige, er i seg selv et problem. For hva legger vi egentlig i det? Folk bruker ofte uttrykket «alkoholiker» uten å tenke så veldig mye over hva de legger i det. Er det en person som alltid er full? Som drikker mer enn andre? Som ikke klarer å stoppe? Som har leversvikt? Som blåser i familien sin?

Vel, de som avgjør slike spørsmål i våre dager er helsepersonell, fordi avhengighetslidelser blir sett på som psykiske sykdommer, sier: Vi må se på mange forskjellige kriterier, mange ulike forhold relatert til alkoholkonsum, og si at dersom du oppfyller en gitt mengde av kriteriene, da kaller vi deg «avhengig». Flere av disse forholdene er det bare brukeren selv – du – som kan svare på.

Her er noen eksempler på kriterier for alkoholavhengighet

Fysiologiske forhold, feks. om toleranse og abstinenser.

Indre forhold. Dette er mer subjektive kriterier. Dersom du (som en følge av alkohol) unnlater å handle i tråd med egne planer og intensjoner, er dette tegn på avhengighet.

Sosiale forhold

Som du ser av dette, det er veldig mange ulike faktorer som avgjør svaret på spørsmålet ditt.

Umiddelbart ville vi si at din bruk nok er i høyeste laget, den kan være helseskadelig. Men det er mye her i verden som kan være helseskadelig. Dersom du nyter vin og trives med det, er det en positiv faktor i livet ditt. Du kan også prøve å tenke på om det er noen fordeler ved å ev. drikke mindre. Får jeg sove om jeg bare drikker ett glass? Kan jeg ha flere hvite dager? Du kan også be om en generell helsetest.

Ta gjerne kontakt om du vil snakke mer om saken.