Hvor mange måneder med cdt prøver for å søke om og få igjen førerkortet? Gjelder alkohol.

Kvinne, 55 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Normalt vil helsekravet til førerkortgruppe 1 være oppfylt etter 6 mnd. med rene prøver, og man vil da kunne søke om å få førerkort igjen. For førerkortgruppe 2  er det ett år med rene prøver før helsekravet er oppfylt.

Ønsker du å lese mer om dette reglementet finner du det på Helsedirektoratets sider om helsekrav til førerkort.