Ufør

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg har/har hatt pankreatitt som nå er på tilbakemars. Jeg ble behandlet med paracet og oxynorm. Hjemme fikk jeg oxycodone. Har vært snart tre døgn uten morfin. Nå har jeg grusomt vondt bak i ryggen, omtrent der bh stroppen går. Tok 500 mg paracet, 200 mg Ibux og en halv vival (5 mg). Kan jeg da ta en oxycodone (5 mg)? Eller går ikke den med vival? Og hvor lenge etter oxycodone kan jeg kjøre bil?

Kvinne, 58 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er en akutt-tjeneste og at det kan ta opp til 7 dager og få svar på innsendt spørsmål. Vi kan heller ikke gi konkrete medisinske råd da vi ikke er helsepersonell og heller ikke kjenner din medisinske historie. Når det gjelder kombinasjonen Vival og Oxycodone, kan vi på generelt grunnlag oppgi at en bør utøve forsiktighet ved bruk av denne kombinasjonen, da det kan gi økt sedasjon/CNS-depresjon. Ut over dette henviser vi deg til utskrivende lege for veiledning i medisinbruk og kombinasjonsbruk.

Når det gjelder bilkjøring og Oxycodone, kommer det an på om disse er langtidsvirkende eller kortidsvirkende. Ved langvarig smertebehandling, oppfyller du helsekravene, under forutsetning av at det er langtidsvirkende medikamenter og utskrevet fra lege, at du er tilvendt og stabilisert på dosen og at den ikke er endret den siste uken, og at dosen er på inntil 300 mg morfinekvivalenter per døgn.

Ved korttidsbehandling er helsekravene  ikke oppfylt ved kontinuerlig legemiddelbehandling gjennom døgnet, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser. Ved inntak av enkeltdose er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring.

Ved bruk av enkelte andre medikamenter samtidig med opioider (her kan du se hvilke), reduseres maksimal døgndose for opioider med 50 %. Ved bruk av opiodier fyller man ikke helsekravet for førerkort klasse 2 og 3.

Du kan selv lese disse bestemmelsene i Helsekravene til førerkort (Førerkortveilederen). 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.