Blir sjokkert når jeg leser om den damen som ikke får noe hjelp med nedtrapping av metadon. Gå til de ansvarlige som ga deg Metadon og be dem om å rydde opp etter seg eller anmeld den legen til Politiet. Snakk om å stikke fra en hjelpløs dame som virkelig trenger og må ha hjelp. Helsesystemet her i Norge er helt på trynet og lange ventetider. Vi skal være værdens rikeste land og har ikke penger til noe. Skriver dette for jeg har de samme plagene selv uten og få noe hjelp. Hele regjeringen burde skamme seg.!!

Mann, 53 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi kan godt forstå din frustrasjon.

Det er mange pasienter innen ulike deler av helsevesenet som opplever å ikke få den hjelpen de trenger. Dette er egentlig ikke spesielt for rusfeltet, men mange i denne pasientgruppen kan ofte være ressurssvake og ha problemer med å benytte forskjellige tilbud og klageinstanser som finnes. Dersom det er konkrete saker du eller andre står oppe i, er det viktig å samle dokumentasjon på alt som har foregått og snakke med noen som kan hjelpe. Det kan være LAR-gruppe/kontakt, Pasientforening, RIO, Pasientombud, LARnett, Helsetilsynet, Fylkeslegen, Fri Rettshjelp eller andre.